Aby dodać ikonę w pasku adresu (favicon) należy…

Aby dodać ikonę w pasku adresu i na zakładce przeglądarki w blogu WordPress należy: dodać poniższą linijkę kodu do pliku /wp-content/themes/nazwa_twojego_szablonu/header.php  <link rel=”shortcut icon” href=”<?php bloginfo(‘stylesheet_directory’); ?>/favicon.ico” /> wgrać na serwer strony/bloga plik favicon.ico (lub .png .gif) przez klienta ftp lub własny panel administracyjny hostingu Favikonkę można stworzyć na podstawie pliku graficznego (.png .gif .jpg) […]